Skip Navigation Links

СПОНСОРИЕкипът на Дом-музей „Петя Дубарова” благодари на своите спомоществователи:

ИК „Жанет” – Божана Апостолова, безвъзмездно дарила:
а/сборник научни доклади от Националната литературнонаучна конференция: „Творчеството на Петя Дубарова – в и извън социалната определеност. Перспективи на литуратурнокритическата интерепретация” /изд.2001г/
б/ сборник с произведенията на лауретитте от Национален литературен конкурс „Петя Дубарова” /изд. 2007г./

Партия „Движение за социален хуманизъм” – Ивайло Зартов
Безвъзмездно дарил: сборник преводи „Четем и превеждаме Петя Дубарова”